Total Pageviews

Friday, 24 February 2012

Vissen en de Godin Noet


De Vissen worden geboren rond 20 februari en 21 maart. Zij zijn het laatste teken van de dierenriem. De eigenschappen die bij de Vissen horen zijn vriendelijk, geduldig en vooral meegaand. Vissen staan bekend om hun gulheid, ze zijn aardig, goedgehumeurd en mededogend. Zij zijn zeer goed in staat de gevoelens van de mensen om zich heen goed aan te voelen en zij reageren met veel sympathie en tact op het lijden dat ze zien. Ze zijn ook wel gevoelig voor het lijden van anderen. Je vindt in verzorgende beroepen veel vissen. Door het zachtaardige karakter van de vissen zijn ze heel populair bij verschillende soorten mensen, voornamelijk vanwege hun aard die relaxed, hartelijk is en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze voor sterkere en uitbundigere persoonlijkheden niet bedreigend zijn. Vissen zijn heel goed in staat mensen te accepteren en zich aan de omstandigheden aan te passen. Zij hebben het vermogen geduldig af te wachten tot problemen zich vanzelf oplossen in plaats van moeite te doen om ze op te lossen. Ze zijn eerder druk bezig met de problemen van anderen dan hun eigen problemen. Dat afwachtende (en soms passieve) is ook een valkuil van de vissen. Vissen leven vaak vanuit hun emoties in plaats van hun verstand en vanuit hun instinct in plaats van hun intellect. Ze willen ook graag dat anderen inzien hoe creatief ze zijn. Ze hebben een hekel aan discipline en opgelegde beperkingen. Ze moeten absoluut geen negen-tot-vijf-leventje hebben. Dromers zijn het en ze kunnen zich terug trekken in hun eigen wereld, die voor anderen niet te volgen is. Zij zijn veelzijdig, intuïtief, vlug van begrip, observeren, luisteren goed, en zij staan open voor nieuwe ideeën en omgevingen. Mediamieke gave komen bij vissen vaak voor. Het symbool van de vissen is op deze afbeelding 2 vissen die elk een kant op zwemmen.
Deze foto is gemaakt in de Hathor Tempel december 2011, waar het gerestaureerde plafond prachtige kleuren en adembenemende afbeeldingen laat zien.
Triade Travel
organiseert spirituele reizen naar Egypte naar bijzondere krachtplekken en tempels.

De Godin Noet wordt beschouwd als de Godin van de Kosmische Vloeistof. Haar domein is de Hemel. Samen met haar broer Geb, hij is de God van de aarde, zorden zij voor de geboorte van 4 aardse krachten. Deze krachten werden voorgesteld door vier Hoofdtekens, zoals wijdie ook in de Westerse Astrologie kennen. Deze mooie Godin wordt grootst afbeeld op bijvoorbeeld de plafonds van de tempels. Haar langgerekte lichaam omvat de hele aarde en omhult alle creatie.
Elke ochtend laat ze de zon opnieuw geboren worden en in de avond slikt ze de zon in, dit als symbool voor een continue stroom van hemelse vernieuwing, waar zij als Godin symbool voor staat. Zij wordt ook afgebeeld met een vaas op haar hoofd, de vaas symboliseert het hemelse vocht. Alle levende dingen gaan door haar lijf voordat ze geboren worden. Haar hemelse baarmoeder bevat het kosmische vruchtwater, waaruit alle leven ontstaat en dus is zij de brengster van de kosmische geboorte. Na het overlijden verwelkomt zij de overledene en zij zorgt ervoor dat je kunt rusten en je kunt verfrissen onder haar 2 platanen. Het fruit dat zij voorbrengen zorgen voor het eeuwige leven. Deze hemelse bomen staan aan iedere kant van de hemelse opening (haar lichaam) een Egyptische voorstelling van de Vissen.


Hier sta ik bij een "opening" opgenomen in de Magikal King Arthur Tour
Je vindt onder veel deksels van sarcofagen mooie afbeeldingen van deze Godin. Zoals zij ook vaak wordt afgebeeld op het plafond van een tombe. Zo is de overledene omhuld en in de armen van wie ooit het leven werd verkregen. Een geruststellende gedachte.

Omdat Noet symbool voor de hemel staat vind je haar afbeelding in alle tempels van Egypte. Een kapel gewijd aan haar kan aangrenzend zijn of nabijgelegen van de hoofdtempel. Dit als erkenning van haar levensbrengende kracht, het voortbrengen van de Zon, het huis van de planeten en het belichamen van de sterren. In de tempels van Dendera, Philae en Edfu vind je kapellen gewijd aan de Godin Noet op het dak vind je gaten waar stangen in werden geplaatst die dienden voor de priesters die zich bezig hielden met astronomie. De eerste helft van de Zodiac staat symbool voor de ontwikkeling van de mens hier op aarde terwijl de tweede helft symbool staat voor de spirituele ontwikkeling in het kosmische koninkrijk.

De Philae Tempel in Aswan. De tempel is indertijd verplaatst, maar ligt prachtig op een eilandje. Deze tempel is gewijd aan de Godin Isis. Zij is ook aardse moeder die het fysieke bestaan geeft door de geboorte van haar nageslacht (Horus). Zij laat hem vrij om zich te verheffen tot het verkrijgen van een hemels bestaan. De Godin sluit de ervaringscyclus door als hemelse moeder de teruggekeerde ziel te verwelkomen, deze ziel is als een verlichte ster aan het firmament van haar lichaam .


De replica van de boot in de Horus Tempel.

Wednesday, 22 February 2012

Waterman en de Godin Maat


In de astrologie wordt de Waterman gerekend tot een luchtteken en is geboren rond 21 januari en 20 februari. Dit maakt hen tot wat afstandelijke persoonlijkheden. Over het algemeen zijn zij sterk en zeker aantrekkelijk te noemen voor anderen. De Waterman kan wat tegenstrijdig zijn aan de ene kant is er de verlegen, zachte en geduldige kant en aan de andere kant laten zij een uitbundige, levendige, exhibitionistische kant zien. Het teken Waterman wordt gerekend tot het vaste teken van de dierenriem. Vaste tekens zorgen er bijvoorbeeld voor dat overtuigingen lang aangehouden worden. Over het algemeen is de Waterman fair genoeg om zelfs van de meest stellige mening af te stappen maar alleen als er overtuigend bewijs is dat ze het niet helemaal bij het rechte eind hadden. De Waterman staat bekend om het hebben van een open vizier en een brede visie die verschillende factoren samen weet te brengen tot één geheel. Dit maakt hen onbevooroordeeld en tolerant tegenover andere levens en zienswijzen.

Dit brengt mij op de Godin Maat, zij is de Godin van de Orde. Een van de essentiële eigenschappen die bij haar horen is de Waarheid . In de Egyptische traditie is zij degene die het pad van ecliptica effende. Zij is de beschermvrouw van de Goddelijke Orde en gaat over de plaats die de zon heeft in de hemel. Zij heeft dan ook een beslissende rol bij begrafenissen. Op afbeeldingen wordt zij afgebeeld met een veer op haar hoofd.Wanneer je bent overleden, dan wordt je hart gewogen. Maar voor je bij de zaal van het Oordeel bent, heb je al een hele weg afgelegd. In deze zaal vind je Osiris, Isis, Nephtys, Thoth, Maat, 42 rechters en het monster Amnit. Deze Veer van de Waarheid, wordt gebruikt bij de weging van het hart. Wanneer je niet goed geleefd hebt werd je hart verzwolgen door het afgrijselijke monster. Deze scene is terug te vinden in heel wat tempels en tombes. De veer werd ook gebruikt om mee te schrijven. De Godin Maat heeft een relatie met de Goddelijke Schrijver de God Thoth. De veer staat ook fonetisch voor het woord elleboogslengte, de belangrijkste maat van de helige canon. Deze maat is gebaseerd op het hemelse ritme.
De Godin Maat staat voor het bewustzijnsprincipe en de aangeboren ethische moraal. De witte reiger is de heilige vogel van deze godin. Het verenpak van deze vogel is wit.

Veel Watermannen beschikken over verbeeldingskracht en zijn paranormaal intuïtief. Het Aquarius-tijdperk, dat nu gaat beginnen, zal bijdragen aan een groots spiritueel ontwaken. En dat sluit weer aan bij de Godin Maat omdat zij ook staat voor het Bewustzijn.Hier zie je de weging van het hart, met de Godin Maat aan de linkerkant van de afbeelding. Foto genomen Deir el Medina, december 2011.

Afbeeldingen van deze Godin vind je in vele tempels en tombes in Egypte. In het tempelcomplex van Karnak in Luxor is een kleine tempel aan haar gewijd. Deze tempel werd gebouwd door Amenhotep III.

Saturday, 18 February 2012

Mah Jongg Het Chinese Orakel


Een aantal jaren geleden ben ik in Egypte door een vriendin in aanraking gekomen met de Mah Jongg kaarten. Tot op dat moment had ik geen flauw vermoeden dat er een Mah Jongg orakel spel bestond in de vorm van een kaartspel. Heel lang geleden heb ik Mah Jongg als spelletje gespeeld, maar dit was met stenen en niet om toekomst te voorspellen. Aangezien ik dol ben op kaarten was ik gefascineerd door deze kaarten en de manier van leggen en verkocht. Mijn zoektocht naar een spel kaarten liep in Nederland al snel dood waardoor ik uiteindelijk in het buitenland terecht kwam.
Mah Jongg is een spel dat uit China afkomstig is. Daar worden professionele waarzeggers met veel eerbied behandeld en staan zij in hoog aanzien. Dit in tegenstelling tot ons "nuchtere" Westen waar Orakels vaak naar het land der fabelen worden verwezen. In het meest ongelukkige geval worden zij als complete onzin afgedaan en is het vooral iets is voor bijgelovigen en zwevers. Jammer, want werken met een Orakel vereist toewijding, afstemming, discipline en vooral veel training.
Het enige zweverige aan mij, is dat ik onder het teken vissen ben geboren, maar verder ben ik volgens mijn omgeving verre van zweverig.

Ooit heb ik bij een grote ambtelijke organisatie gewerkt en toen mijn collega's er achter kwamen dat ik mij bezig hield met astrologie, kaartleggen en nog meer van die "alternatieve" zaken, vielen zij stuk voor stuk van hun stoel. Dit kwam zoals zij zelf zeiden, omdat zij dit nooit achter mij gezocht hadden. Wat dan wel precies?, want daar was ik dan toch wel nieuwsgierig naar, konden zij echter nooit duidelijk maken. Maar blijkbaar voldeed ik niet aan het stereotiepe beeld wat zij hadden van een astrologe en tarotiste. Ik heb ze toen nog maar niet verteld dat ik ook nog geïnteresseerd was in de Wicca. De tijd was daar nog niet helemaal rijp voor.

Al schrijvende herinner ik mij de commotie nog, toen ik inmiddels alweer heel wat jaren geleden, een tarot jaarvoorspelling, voor maar liefst meer dan 20 afdelingen had gemaakt.
Dit werd in januari van het nieuwe jaar gepubliceerd in het bedrijfstijdschrift. De organisatie was toen al zo groot, dat ik van veel afdelingen niet wist wat er speelde of zich in het jaar ervoor had afgespeeld. Maar blijkbaar had ik de spijker zo op z'n kop geslagen, dat er zelfs tot aan de directie over mijn voorspellingen en analyses vergaderd werd. De reacties waren zowel lovend als verketterend. De voorspellingen die ik toen deed (en die ook gedurende het jaar uitkwamen) deden nogal wat stof opwaaien. Eerlijk gezegd was ik wel verrast door de heftigheid waarmee leidinggevenden en de directie indertijd reageerde. Ineens kende iedereen mij.

Maar weer even terug naar het oude China. In de meest belangrijke tempels vond je een eigen toekomstvoorspeller en de meest bekende onder hen hadden de beschikking over een eigen staf.
Er zijn nogal wat manieren om een orakel te raadplegen. De I Tjing is bij de meeste mensen wel bekend. Het Mah Jongg spel is bij een aantal mensen niet geheel onbekend, maar de Mah Jongg Orakel kaarten zijn in Nederland, voor zover mij bekend, onbekend. Bamboe stokjes werden ook gebruikt om de toekomst te voorspellen. En niet te vergeten de astrologen, ook zij werden in het China van vroeger geraadpleegd.

Het Mah Jongg spel werd en wordt nog steeds gebruikt om te gokken. Chinesen staan trouwens bekend om hun goklust. Bekend zijn de ivoren en bamboe stenen. Het Mah Jongg spel wordt gespeeld volgens een bepaald principe.

Er worden 4 muren gebouwd, dit zijn net de grenzen van een oude Chinese stad. Het vierkant staat trouwens ook symbool voor de Aarde en niet te vergeten voor de windrichtingen. Het symbool van het vierkant kom je ook in het gewone tarot spel tegen.
Het westen en Oosten worden omgekeerd ten opzichte an het Noorden en het Zuiden, omdat het speelveld een hemelse kaart is en niet een aardse.
De 4 windrichtingen staan ook symbool voor de seizoenen. De zon komt op in het Oosten en staat symbool voor het begin van het jaar. Op het hoogste punt staat de zon in het Zuiden en staat symbool voor de zomer. In het Westen gaat de zon onder en staat daarom voor de herfst en in het Noorden is geen zon te bekennen en deze windrichting staat dan ook voor de winter.

Wat ik bijzonder vind aan het werken met de Mah Jonng kaarten is dat de kaarten windrichtingen aangeven, maar ook de elementen vind je er in terug, zoals vuur, aarde, lucht, water en ether. Er wordt in de legmethode een combinatie gemaakt met de specifieke windrichtring, de kaart zelf met een element en dan nog in combinatie met de omringende kaarten.
Om een voorbeeld te geven een waterkaart naast een vuurkaart, wordt geen feest. Water en vuur gaan niet samen. Een kaart die goed tot zijn recht komt in het Zuiden, heeft een totaal andere betekenis in het Noorden, Westen en Oosten. Voor kaartliefhebbers een uitdaging!
Last but not least, de kaarten zijn bijzonder accuraat.
Triade Travel verzorgt in september 2012 een cursus in het werken met de Mah Jongg Orakel kaarten. Voor meer informatie zie de website wwww.triadetravel.nl

Wednesday, 8 February 2012

Heilige Kennis & Wetenschap

Heilige kennis/wetenschapDe oude Egyptenaren hadden een esoterische traditie. Wat houdt esoterie nu eigenlijk in? De mens krijgt de gelegenheid om tijdens alle levens, hiermee worden dus ook vorige levens bedoeld, het leven te leren kennen, begrijpen maar vooral het leven te doorleven.
Zoals in de Tarot de Dwaas alle facetten van het leven, het bewustzijn doorloopt om uiteindelijk bij de kaart de Wereld uit te komen. Het leven is een grote ontdekkingstocht, niet altijd een makkelijke, maar wel één die zal leiden tot groei en ontwikkeling van jou als mens en als ziel.

Zo is ook in de astrologie terug te vinden wat je in dit leven mag leren en ervaren.

De sleutel tot de heilige kennis is het lichaam van waaruit al het streven naar kennis is ontstaan. Onze levensweg is bedoeld om tot wijsheid, inzicht, compassie, liefde, onthechting, volledig bewustzijn met andere woorden als het meezit tot de verlichting te komen.

De Oude Egyptenaren gebruikten allerlei symbolen in hun kunst, architectuur, teksten en wetenschap. Het symbool stond voor meer dan alleen een idee, het betrof een staat van zijn!
Zij gebruikten symbolen om de Universele bescherming aan te duiden, daarvan zijn er 3symbolen te vinden en elk werd gebruikt op hun eigen manier.

Deze symbolen hebben een cirkel en een rechte lijn, waarbij de cirkel
voor eenheid staat of een continue eeuwig principe inbeweging. Ook in de Tarot komen we symbolen vanuit het Oude Egypte tegen op de vele mooie afbeeldingen die het spel rijk is. De horizontale lijn houdt verband met de werkelijkheid maar ook met het
lineaire systeem van het meten van de tijd. De verticale lijn staat
voor rijzen en dalen.

Shen: dit symbool staat voor de continu beweging van de natuur,
waarbij er sprake is van cycli. Het staat ook voor tijdloze tijd,
eindeloze perioden maar wel gebonden aan het niveau van manifestatie
en eeuwigheid.
De Shen werd zowel aan goddelijke als aan mensen aangeboden als zij
een serie van transformaties hadden ondergaan.
Shen representeert de bescherming van het leven door isolatie en
definiëring van wat om ons heen is.

Ankh: dit staat symbool voor nieuw leven vanuit de bron en groei. Zij
staat symbool voor de levenden en het leven. Wanneer gegeven door een
god dan ontving je het goddelijke principe.

Hier wordt Ramses het goddelijk principe gegeven.

Sa: dit symbool staat voor de cosmische energie die zowel door de
aardse als de goddelijke wezens wordt gedeeld. Het beschermt bij
magisich werk en geeft veel kracht en bescherming. Het wordt ook wel
de stroom van het leven genoemd.
Deze symbolen zijn in tempels en tombes terug te vinden.

Voor meer informatie over de spirituele reizen naar Egypte zie de website van www.triadetravel.nl

Monday, 6 February 2012

Religie van de Oude Egyptenaren

Het meest fascinerende aan de Egyptische religie is hun concept van
goddelijkheid. Zij hebben een pantheon, de Neteroe of goden genoemd. Het zijn er aardig wat. Neter betekent kracht en macht in de abstracte zin van het
woord. Het refereert aan " het hoger zelf" of "god". In de ogen van de Egyptenaren zorgden de goden voor zowel het aardse leven van de mensen als voor de natuur in haar geheel. De goden zijn een alles bindende factor voor het leven op aarde en het leven in het hiernamaals. Dit leven in het hiernamaals was heel belangrijk voor hen.De Neteroe kwamen voort uit een oer substantie Paut genaamd. De Nteroe worden daarom ook wel Pauti genoemd. In de heilige teksten staat dat de ingewijde, onderdeel wordt van de Paut, door letterlijk of figuurlijk afstand te doen van het fysieke leven. Ondanks het feit dat de Goden leven in de Goddelijke regionen, hebben zij onze menselijke inspanningen en ons leven nodig voor de vervulling van hun krachtige en actieve natuur.

De restanten van een prachtige late tempel, gelegen in de woestijn Kharga Oase.

Het doel van het goddelijk leven is dat het zichzelf ontvouwt in onze natuurlijke wereld door middel van de tijd en ruimte. In de grootste tempels van het oude Egypte, werd geleerd te streven naar het volledig ontwikkelen van de gaven en talenten van de ingewijden. De oude mysterie scholen boden een volledig potentieel voor de studenten.

Replica van de prachtige Bark, in de tempel van Horus te Edfu. Helaas is tegenwoordig de bark weggehaald uit het oorspronkelijke deel van de tempel, omdat toeristen ruziënden om een glimp hiervan op te kunnen vangen.

" Alleen de gedachte kan zien wat is verborgen, zoveel als de gedachte zelf is verborgen voor het zicht, wat is in jou, is verborgen voor het zicht, hoe kan Hij, zijn in zichzelf, zich manifesteren door onze fysieke ogen? Maar als jij de kracht hebt te zien met met de ogen van de Mind. Hij zal zich dan door jou manifestere". libellus v:2

Wat er niet zo toe deed was de cerebrale activiteit van de hersenen, dit in tegenstelling tot onze huidige tijd. Persoonlijk spreekt mij dit zeer aan, want zoals ik nogal eens placht te zeggen "ben ik niet gehinderd door enige kennis". Wanneer ik met mijn andere (healing) werk bezig ben, dan doet mijn denken niet meer mee. Voor voelt dit heerlijk, verbonden met boven en de aarde en tijd en ruimte raak ik kwijt. Het maakt dat ik meer "zie, "voel", "hoor", "ruik" en "weet". Deze staat van zijn bereik ik als vanzelf. In Egypte hoef ik er niets voor te doen. Het gaat heel natuurlijk en voor ik het weet ervaar ik een soort "flow" waar ik in zit en die mij meeneemt naar plekken en zorgt dat ik die dingen doe of zeg, die voor de ander op dat moment nodig zijn.Natuurlijk is het van belang om te communiceren met de God, of met de Egyptische Goden. Uiteraard was er hulp om met de Goden te kunnen praten. De brug die leidde tot communicatie tussen de Neteroe en de mensen, is de aangeboren intelligentie, wat Egyptenaren de intelligentie van het hart noemden. Het leven was geen lineair proces, maar een cyclisch iets, zonder begin en zonder eind. Er was sprake van een serie natuurlijke transformaties, waarbij alle gebeurtenissen in een cyclische op
diverse levels gelijktijdig plaatsvonden. Tegenwoordig noemen we dat synchroniciteit.

Abu Simbel, de tempel van Ramses de 2e.

Goddelijke actitiviteiten werden gezien als tijdloos. Zij vonden continue plaats zowel op het aardse niveau als in het hiernamaals. Er is dan sprake van een continue cyclus op een ander level van het ervaren. De metafoor van synchroniciteit wordt uitgedrukt in de wijze waarop de Egyptenaren dachten door middel van de grote Osiris mythe.
Tempel gewijd aan Osiris te Abydos.

De traditie leert ons dat Asar de eerste regent van Egypte was en hij wordt beschouwd
als de vader van het Egyptische volk. In de mythe wordt hij vermoord door zijn broer Seth. Zijn lichaam wordt hersteld door middel van magie en met behulp van de bovennatuurlijke wereld zoals beschreven in de Egyptsche mysteries. De neter Asar staat voor de actieve en passieve kiem, het principe van de landbouw. De cyclus van het nog niet gezaaide, het latent aanwezig zijn van alle organische vormen. Het bewustzijn van Osiris is dus de participatie aan de natuurlijke cyclus van het leven, de dood of enige andere vorm van transformatie.

Luxor.

De Paren van tegenstellingen:

De oude Egyptenaren ontvingen elk principe tegelijk met het tegenovergestelde. Eigenlijk zoals we het nog steeds kennen, alles is duaal. De paren van tegenstellingen houden in dat alles in balans is en dat de symmetrie gezocht wordt. Alleen in ons dagelijks leven is de balans soms ver te zoeken. Dit principe kom je tegen in de heilige afbeeldingen, zoals de twee beschermers van de kroon, de gier Nekhebet en de cobra Wadjet. Zo is het land ook afgebeeld in het rood voor de woestijn en het zwart voor het gecultiveerde land, de planten Lotus en papyrus.

De metafoor is vooral terug te vinden in de grootste Heru-Seth mythe. Vele goden representeerden ook de eigenschappen van anderen. Nubti, de god die is samengesteld uit Heru en Seth, is een 2 koppige god. Deze stelde de metafoor voor van het bewustzijn van Horus. Namelijk tegengestelde krachten en impulsen verenigen zich in de synthese.

Djehutti, ia de Neter die de brug slaat tussen de fysieke en de niet fysieke wereld. Door hem wordt het mogelijk de goddelijke principes te krijgen. Zo boven zo beneden.De Wet van oorzaak en gevolg, met andere woorden alles wat we doen, denken of zeggen, komt ooit weer een keer bij ons terug, overigens hoeft dit niet in dit leven te zijn. Het kan ook in een volgend leven weer op ons pad komen.

Wednesday, 1 February 2012

Lao Tse

Lao Tse
Vandaag in de auto op weg naar El Quasr (Egypte) kreeg ik een mooi berichtje te
lezen. De zucht naar verlichting en onsterfelijkheid verschilt niet
van materiële hebzucht. Er schoten mij een aantal mensen en voorvallen
te binnen, zuchtte eens diep en dacht wat een waarheid.

Maar dat was nog niet alles, het stukje tekst zei, want het is een op egoïsme en dualistisch denken gebaseerd streven en daardoor een obstakel op de weg naar verlichting. Tja, dat ego wil wat en het is ons grootste struikelblok en soms onze ergste vijand. Het meest ellendige is, dat wanneer dat ego eenmaal opspeelt de meesten van ons het niet eens in de gaten hebben.
In de afgelopen jaren heb ik heel wat mensen de revue zien passeren die zich vol hebben gepompt met allerlei kennis over spirituele zaken en daar vooral mee pronken, een pauw is er niets bij. Hoeweld de eerlijk mij gebiedt te zeggen dat ik liever een pauw zie. Niets menselijks is mij vreemd en ook bij mij steekt bij tijd en wijle mijn ego de kop op. Een van de eerste stappen is dan ook erkennen dat mijn ego het hoogste woord voert, daarmee ben ik uiteraard niet direct los van mijn ego, maar het is in elk geval een begin naar het een toontje lager laten zingen van mijn ego. De wereld zit er vol mee, mannen en vrouwen waarbij het ego een prominente plaats inneemt en vooral spreekt. Doodvermoeiend soms en andere keren weer heel amusant. In mijn werk ontmoet ik mensen die van mening zijn dat ze alle wijsheid in pacht hebben dit hoeft zeker niet alleen op spiritueel gebied te zijn en die ongevraagd hun verbale diarree over mij uitstorten, waarvan ik dan
denk, mot dat nou?

Laatst weer iemand vol met problemen, maar vooral roepend " ik weet er alles van, het heeft tijd nodig want wat mij is overkomen is wel een heel zwaar karma". "Mijn leven is vol met pijn en verdriet". Natuurlijk knik ik empathisch want ik gun iedereen zijn (zware) karma met de daarbij behorende problemen. Wanneer mensen er voor kiezen zich als slachtoffer te gedragen en dat mogelijk al hun hele leven doen, dan hebben ze mijn zegen.
"Goeroe Mientje helpt mij al jaren", is de heilige overtuiging van haar. Als ik kijk dan zie ik een lichaamshouding waar de ellende van afdruipt en een verbeten gezicht met mondhoeken die haar schoenen raken.
Hoe is het mogelijk dat mensen zo hun kracht uit handen geven denk ik dan alleen maar...
Niet gehinderd door enige kennis vraag ik hulp aan boven waaronder de engelen zoals de aartsengel Rafael en mijn gidsen voor hulp en binnen 3 minuten stromen de waterlanders. Gelukkig hier is een begin voor de kentering....dank jullie wel voor de
hulp.