Total Pageviews

Thursday, 18 October 2012

Schorpioen en Anpu, de God van de Transmutatie

De Schorpioen is geboren rond 21 oktober tot en met 21 november. Het is het 3e waterteken van de Zodiac, de andere twee zijn de Kreeft en de Vissen. De Schorpioen wordt gerekend tot het vaste kruis en de heersers van dit sterrenbeeld zijn Mars (god van de oorlog) en Pluto (weerspiegelt het onbekende, ruwe onbewuste, de schaduw, duisternis en licht). Het is het meest intrigerende teken van de dierenriem en eentje waar veel potentieel in zit, als de Schorpioen de bereidheid heeft in zijn of haar spiegel te kijken en te transformeren. Het is hét teken bij uitstek wat diepe transformaties kan en mag doormaken. Wat mij altijd het eerste aan een Schorpioen opvalt is de doordringende blik.
Wat kenmerkt de Schorpioen nog meer?? dat is zijn diepzinnigheid, zijn gevoel en hunker naar het mysterie, zijn intens beleven en een krachtige persoonlijkheid. Ze zijn rustig en beheerst, maar onder die rust en kalmte kan een kolkende vulkaan zitten. Wees niet verbaasd als zij ineens uithalen. Want onder die uiterlijke kalmte kan een hoop agressie schuil gaan. Hun venijn, gif, en slaan (letterlijk als figuurlijk)kan net zo dodelijk zijn als een steek met de staart van een van de meest giftige dieren van deze aardbol. Een andere trek van de Schorpioen is dat zij niet vergeten en wanneer hen onrecht is aangedaan of ze zijn geraakt, dan kunnen ze zinnen op wraak. Ze zijn charismatisch, maar wanneer zij nog in het duister verkeren dan zijn ze levens gevaarlijk. Een Schorpioen die getransformeerd is en voor het licht kiest, is zeer aangenaam gezelschap, een goede gesprekspartner die hoffelijk, charmant, innemend en gereserveerd is. Schorpioenen hebben met hun doordringende blik er een neus voor om direkt tot de kern te komen, maar ook je zwakke plek haarfijn aan te voelen c.q. te weten. Dit zorgt er nog al eens voor dat de gesprekspartner zich ontzettend naakt en weerloos kan voelen. Het zijn goede speurneuzen, dus uitstekend geschikt voor werk als rechercheur, therapeut, diepzeeduiker, of werk waar iets "blootgelegd" kan worden. Zij houden niet echt van drukte en ze zijn oplettend en voorzichtig. Maar gaan ze eenmaal ergens voor dan gaan ze er ook vol in. Ze zijn gedisciplineerd en weten welke kwaliteiten hen onderscheiden van andere mensen en hoe ze die eigenschappen voor goede of slechte doeleinden kunnen gebruiken. Dit maakt hen ook manipulatief. Als je met een getransformeerde Schorpioen te maken hebt dan zal het ten goede van de ander gebruikt worden wanneer dit niet het geval is dan zal het ter meerdere glorie van henzelf gebeuren. Dit maakt hen niet tot de meest fijne mensen om mee om te gaan. Schorpioenen zijn volhardend, wilskrachtig en passievol. De mate van intensiteit die bij een Schorpioen altijd voelbaar is kan anderen overweldigen. Aan de andere kant zijn ze tegelijkertijd gevoelig en worden ze gemakkelijk geraakt in hun emoties. Ze hebben sterke voorkeuren, maar ook sterke antipathieën. Wanneer ze geraakt zijn dan uit zich dit in negatieve uitspraken of handelingen, met als gevolg dat ze zich vijanden voor het leven maken. De Schorpioen is bovendien te koppig om een eenmaal geveld oordeel weer bij te stellen. Het omgaan met andere mensen verloopt niet altijd even soepel. Het zijn goede solisten. Een zekere botheid, cynisme, een marcaber gevoel voor humnor is hen niet vreemd. Wraakzucht is ook een van de kenmerken die bij de Schorpioen hoort. Ze kunnen lang wachten en hebben er ook het geduld voor om te wachten tot de tijd rijp is om genadeloos terug te slaan. Dit kan soms jaren duren. Schorpioenen zijn veeleisend en kunnen andermans tekortkomingen maar moeilijk vergeven. Een andere eigenschap van hen is dat zij hun eigen manco's echt niet zien of er zich bewust van zijn. Val je in het pulletje bij een Schorpioen, dan heb je er een een goede maar vooral ook er een trouwe vriend aan. Vrienden worden gedumpt zodra ze niet meer nuttig zijn, en dat is de gebruikerskant van de Schorpioen. Maar een Schorpioen die zich verheven heeft tot Adelaar is zich hiervan bewust zijn en verheft zich hierboven. Zij hebben een goede intuïtie en paranormale begaafdheid is hen niet vreemd. Een goed voorstellingsvermorgen kenmerkt de Schorpioen eveneens. Ondanks hun charismatische persoonlijkheid kunnen zij ook snel kunnen afzinken tot corruptheid als ze voor het verkeerde pad kiezen. In relaties kunnen zij enorm jaloers zijn en zeer bezitterig naar hun partner. Door hun talent voor manipulaties is het als partner een kunst om hier uit te blijven. Een Schorpioen die niet in balans is kan broeden en zinnen op wraak, dit ook uitvoeren en een sadistische bruutheid ten toon spreiden, maar kan ook zeer arrogant zijn. Doordat ze de neiging hebben op het scherpst van de snede te leven zijn drugs, drank, genotzucht maar ook andere gevaarlijke dingen zeer aantrekkelijk voor ze. Wanneer het hen voor de wind gaat kunnen ze uitstelgedrag vertonen en anderen het vuile werk laten opknappen. Als partner zijn ze gepassioneerd en het meest seksuele teken. De seksuele vereniging met hun geliefde is voor hen een zichtbaar teken van een innerlijke en spirituele genade. Ze hebben de neiging zichzelf helemaal te verliezen in hun partner.
Anpu is de gids en staat aan het portaal van het innerlijk leven, de Duat. De ingewijde zet hier zijn eerste schreden op het pad van de transformatie, wat uiteindelijk resulteert in het ontwaken van de kennis over de spirituele bagage, waardoor de reiziger kan afdalen naar de heilige regionen. Anpu wordt afgebeeld met de kop van een jakhals en hij is de eeuwige wakende gedurende de nacht en traditioneel de beschermer van afgezonderde plaatsen. Deze god staat symbool voor het natuurlijk proces van verval (Scorpio en de planeet Pluto) in de wereld van de materie wat uiteindelijk weer leidt tot voedsel voor andere vormen van leven. De in Afrika levende jakhals leeft van aas, wat hij eerst begraaft waardoor het natuurlijk element verandert en daarna eet hij het. Het verteringssysteem van de jakhals is uniek. Deze god wordt geassocieerd met het proces van balsemen, hiervoor was kunst, wetenschap en magie nodig om het lichaam te bewaren, zoals je veelal afgebeeld kunt zien op de prachtige muurschilderingen in tempels en tombes.
Anpu is een van de zogenoemde Goden van het donkere ritueel, een spirituele inwijding die krachten toekent aan iemands Ziel in de Wereld van de Schaduwen, wanneer de Ziel beoordeeld wordt om te transmuteren naar een hogere staat van zijn. Zijn naam staat bekend als diegene die wegen opent. Hij regeert over de Noordelijke onvergankelijke hemel en Ap Uat een andere naam voor Anpu, hij heeft de leiding over het Zuidelijke (transformerende) koninkrijk. Hij scheidt de zichtbare wereld (domein van Auset) van de niet zichtbare wereld (domein van Nebt-Het). Zijn kracht, eenmaal verkregen door de Magiër verleent hem de mogelijkheid om achter de fysieke zintuigen te kijken en subtiele krachten te sturen in de fysieke wereld. Anpu is de hond die regeert over de begraafplaats van Lycoplis, gelegen in de omgeving van Asyut. Er zijn geen restanten van zijn tempel, hoewel archeologen hopen dat zijn legendarisch complex ooit eens het dagllcht kan aanschouwen. Anpu als God van begrafenissen had altijd een klein heiligdom in de tombe. Hij bewaakt de ingang van de tombe, maar hij gaat ook over het gereedschap waarbij de dode te maken krijgt voor het gereedmaken van zijn lichaam voordat hij wordt begraven. Anpu staat ook bekend als Anubis.